Pécs - Történelmi áttekintés:

Ősidők óta élnek emberek a Mecsek déli lankáin. A legrégebbi feltárt romok 6000 évesek. Pécs városát korunk hajnalán alapították a Duna és a Dráva folyók által határolt terület központjaként, A Római Birodalom Pannónia tartományának szívében. E korok emlékét napjainkig őrzik a fennmaradt épületek, sírhelyek, kereskedelmi és katonai utak. Pécs városa erre a kulturális alapra épült.


Kereskedelem A település évszázadokon át a pezsgő kereskedelmi élet színpada volt. A várost átszelő utak messzi tájak javait hozták és vitték az itt megtermelt termékeket a kereskedők szekerein. A 16. században letelepült török kereskedők megváltoztatták a város életét és szerepét. Török cserző üzemek épültek egymás után a falakon belül a színes bazársorok mögött. Később a magyarok folytatták a kereskedelmet. A 19. század végén kiépült vasúthálózat új korszakot nyitott a szállítás és ebből kifolyólag a város ipari és kereskedelmi struktúrájában.

A város tehetős polgárai keresték a növekedés további lehetőségét a _070307kkereskedelem és az ipar területén. Noha korábban Pécs a mezőgazdasági terményeiről és kitűnő borairól volt híres a századfordulón új gyárak öregbítették a város hírnevét. Mesteremberek, akik kis céhekként kezdték, hosszú évek munkájával nőhették ki magukat jelentős manufaktúrákká. A tulajdonosok nemcsak a távoli vidékekre szállítottak, de boltokat nyitottak a városban. A céljuk az volt hogy az idelátogatók vihessék magukkal a hírnevet. Az ipar fejlődésével párhuzamosan a város lakossága is gyors növekedésnek indult a 20. században

Pécs: programok, látnivalók, érdekességek

Pécs, a mediterrán hangulatok városa. Tudomány, művészet, szakralitás kincseskamrája. Fürdött hírnévben és dicsőségben, volt kifosztott és lerombolt, mégis úgy nőtt a századok folyamán, ahogy a geológiai rétegek rakódnak egymásra.

Egymásra és egymás mellé épült itt, és ma is látható a római kor, a középkor, a török hódoltság, majd a polgárosodás számos értéke, gótikus, reneszánsz, barokk kori lakóház, keresztény templom és mohamedán imahely, mecset és dzsámi, fürdő és középület.

A múlt öröksége a neolit korig vezet vissza. A terület mindig jó életfeltételeket kínált az itt letelepedett népcsoportoknak. Erről tanúskodnak a feltárt régészeti leletek. A korai időkből a legtöbb emléket a rómaiak hagyták maguk mögött. A terjeszkedő birodalom egyik provinciája volt Pannónia, amelynek Sopianae nevű városában - a mai Pécs elődjében - mozgalmas élet zajlott.

E korai keresztény korszakot idézik a Székesegyház körül feltárt római és ókeresztény emlékek, festett sírkamrák. Az ókeresztény temetői emlék együttes, melynek nagysága és gazdagsága a legjelentősebb az Olaszországon kívüli nekropoliszok emlékanyagában, a 2000. évben felkerült az UNESCO Világörökségi listájára.

A népvándorlás után, 1009 körül, Szent István püspökséget alapított Pécsett. A település gazdasági és kulturális nagyságának köszönhetően 1367-ben, Nagy Lajos király uralkodása idején, Orbán pápa aláírta az egyetem alapításának bulláját - így vált Pécs városa az első magyarországi egyetem székhelyévé. A Pécsi Tudományegyetem jelenleg is meghatározó szellemi, tudományos központ

A város fejlődése a gyáralapításokban is megmutatkozott: a Zsolnay-kerámia, a Littke pezsgő, az Angster-orgonák világhírűvé váltak.

Tény, hogy Pécs városa inkább szellemi élete, kulturális, történelmi értékei, sajátos stílusa által vonzó. Méltán viselheti 2010-ben az "Európa Kulturális Fővárosa" címet. Múzeumairól, gazdag művészeti életéről, művészeti fesztiváljairól, alkotó művészeiről Európa-szerte ismert.

Pécs múzeumai közül az ismertebbek:
   Pécsi Bazilika kincstára
   Janus Pannonius Múzeum,
   Néprajzi Kiállítás,
   Csontváry Múzeum
   Vasarely Múzeum
   Amerigo Tot kiállítás
   Természettudományi Múzeum
   Modern Magyar Képtár I. és II.

Az Országos Színházi Találkozó helyszínéül szolgáló városban sok vendég ismerte meg Pécs híres gasztronómiáját, és ízlelte meg a Mecsek híres borát, a cirfandlit. Pécs kivételes adottságokkal rendelkezik. Számtalan idelátogató bizonyítja, legyen bár üzletember, tudományos kutató, diák, a történelem, a művészetek, a kulturális programok kedvelője, vagy pihenésre vágyó utazó.

Pécs - Tv-torony és kilátó
Mecsek hegység

A Mecsek hegység és a Baranyai-hegyhát felszínformailag igen jellegzetes kistáj-csoportja a Dunántúli-dombságnak. A két kistájat Mecsek-vidéknek nevezzük. Együttes területük 550 km2. A Mecsek hegységet egy 400 m magas, 6-7 km széles, mély törésrendszerrel határolt, fennsík jellegű hegységrész - a Középső-Mecsek - Kelet- és Nyugat-Mecsekre osztja fel. A keleti területekre (pl. Dobogó-Zengő csoport) sugarasan kiinduló sasbércek (vetődések mentén kiemelkedett rögök), míg a nyugati részre tetőhelyzetbe emelt tönkös (lepusztult) sasbércek a jellemzőek.

A hegység fő tömegét a triász és a jura időszakban (250 - 210 millió év) tengerbe lerakódott mészkövek alkotják, melyek gránit alapzaton nyugszanak. A Nyugat-Mecsekben a perm-triász homokkövek dominálnak. A Mecsek, s az északról hozzá kapcsolódó Baranyai-Hegyhát mai magassága a pliocén (4 millió év) és a pleisztocén (1,8 millió év) korban alakult ki.

Legmagasabb pontjai:

Zengő (682 m)
Tubes (611 m)
Hármas-hegy (604 m)
Dobogó (594 m)
Jakab-hegy (592 m)
Szószék (586 m)
Szamár-hegy (564 m).

A kelet-nyugati irányba húzódó szigethegy, mint vízválasztó is alapvetően meghatározza a faállománytípusok kialakulását. A déli oldalon száraz tölgyesek és cseresek az uralkodók. Változatosabb az északi oldal extrazónális bükköseivel, tölgyelegy bükköseivel, gyertyános tölgyeseivel. Erdeink többcélú hasznosítását is figyelembe véve legjobb adottságú erdőtömb, amely 88 %-ban őshonos fafajokból álló természetes erdő. A Mecsek hegység felszíne rendkívül formagazdag. Mély völgyek váltakoznak szép kilátást nyújtó sziklás csúcsokkal, a turisták lépten- nyomon érdekes és ritka karsztos alakzatokkal, természeti jelenségekkel találkoznak. Ilyenek pl.: Albaligeti-cseppkőbarlang, az Orfűi Vízfő, a pécsi Tettye és egy sereg bővizű karsztforrás.

A Mecsek enyhe éghajlata a környék egyik legfőbb idegenforgalmi vonzereje. A növényvilág legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy a hegység hűvösebb és magasabb részeit dús erdők tarkítják, verőfényes déli oldalait pedig mintegy 300-350 m magasságig gondosan művelt szőlőskertek borítják. A Mecsek állatvilága nagyban-egészben a többi magyar középhegység megszokott faunájával azonos.


Befejezés

Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást, és érezze magát ragyogóan nálunk, induljon haza otthonába elégedetten!

Ha jól érezte magát, akkor mondja el barátainak, ismerőseinek. Amennyiben nem érezte volna jól magát nálunk, akkor ajánljon minket bátran haragosainak.


" Semmi nincs nagyszerűbb egyetlen napnál." Goethe