Szigetvár a Dél-Dunántúlon, Baranya megye nyugati részén, a Zselic és a Dráva-sík találkozásánál terül el. Közigazgatási területének legnagyobb része a Dráva-síkhoz tartozik, csak északkeleti peremterületei kapaszkodnak fel a Zselic legdélibb területéhez tartozó Turbék lankáira. Városunk és kistérsége Magyarország egyik legkiegyenlítettebb mérsékelten meleg, enyhe területe. Különlegesen alapveto értékünk a táj szépsége és jó környezeti állapota. Környékünkön számos természetvédelmi terület is található. Erdoink igen jó vadas, elsosorban nagyvadas állománnyal rendelkeznek.

A vártörténeti gyűjtemény a várban lévő Andrássy-kastély földszinti termeiben és a vele egybeépült Szulejmán szultán dzsámijában kapott helyet. Emlékszobát rendeztek be Zrínyi Miklósnak. A múzeum legjelentősebb látnivalója maga a vár, amely nem azonos az eredeti épülettel, az ugyanis az 1566-os ostromban elpusztult. A XIV. századi, az Almás-patak árterének szigetére épült kis lovagvárat a mohácsi csata (1526) után Török Bálint, majd Horváth Márk építtette ki három részből álló, korszerű erőddé. A vár építményei mai formájukat részben a török korban, részben az 1689-es visszafoglalása után Vecchi-Huin-féle és az 1966-os feltárásokat követő helyreállítások során nyerték el.
A vár legnevezetesebb ostroma, amiről a kiállítás is megemlékezik, Zrínyi Miklós nevéhez fűződik, aki 33 napon át védte a várat Szulejmán szultán túlerejével szemben, majd mikor a vár lángba borult, az ellenségre támadt. 1566. szeptember 7-i "kirohanását", hősi halálát és a csata történetét dédunokája, a költő, hadvezér Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem című eposzában (1651) örökítette meg. A múzeumot a Zrínyi Miklós Múzeumegyesület alapította 1917-ben. Az állandó vártörténeti kiállítás 1955-ben nyílt meg.

Történelmi áttekintés:
A vár elestének 400. évfordulóján, 1966-ban Szigetvár megkapta a városi rangot. Lakosságának száma 2001. január 1-jén 11.509 fo. Településünkön négy lakótelep található, de alapvetoen a családi házak sora jellemzi városunkat. Fellendülés tapasztalható a fafeldolgozó (hordó) -ipar, a fémipar, síküveg-gyártás, a kereskedelem és szolgáltatás területén. Ipari park létesítésére, ipari övezet kialakítására. Városunk ellátását számos kereskedelmi, vendéglátó, ipari- és szolgáltató egység biztosítja. A nagy történelmi múltra visszatekinto városunk történetébol kiemelkedik az 1566-os harci cselekmény, hisz nagy Szulejmán szultán kb. 80.000 fos seregével ostrom alá fogta a várat, amit Zrínyi Miklós 2500 fos magyar és horvát katonáival védett, példát állítva az önfeláldozó, igazi hazaszeretetre.

A vár alaprajza a többszöri átalakítás ellenére még ma is jellegzetesen képviseli a XVI. századi földvárak típusát. A négy olasz bástyaszerű és a mintegy 6 méter magas és 3 méter széles várfalak 6 katasztrális hold, szabálytalan négyszög alakú területet zárnak körül. A várfalak mellett keletről, nyugatról, délről széles földtöltések emelkednek, majdnem a falak magasságáig. Az északi oldalon kazamaták húzódnak. A déli várfal közepén nyitott, íves párkányzatú pavilon emelkedik. A bástyákat a törökök építették a vár elfoglalása után. A délkeleti bástya 1573-ban épült Szokoli Musztafa budai pasa anyagi támogatásával. A kőkeretes barokk városkaputól tompaszögben megtörő hosszú boltozott kapualj vezet a várba. A várudvar közepén találjuk az 1566. évi ostrom alatt elhunyt Szulejmán szultán dzsámiját. Az 1930-as évek elején Andrássy gróf a dzsámival közös tető alá hozta a nyári kastélyát, amelynek földszinti termeiben a Zrínyi Miklós Múzeum 1966-ban megnyílt vártörténeti kiállítás egy része látható. A várépületek körüli területen kellemes fekvésű, ápolt park zöldell. A vár 6 méter magas sáncairól szép kilátás nyílik a környékre. A régi belső vár területén végezett ásatások során megtalálták a középkori eredetű torony alapfal maradványait, a belső vár kútját az egykori négyszög alakú lovagvár maradványait, majd a kisvárat körülvevő vizes árkot. Feltárásra került a belső vár területe a vizesárokkal, a kirohanás helyszínével. Ide került Somogyi József alkotása, Zrínyi Miklós lovas szobra. Szigetvár török kori műemlékekben gazdag. A török építészet jegyeit viseli magán a váron kívül a Zrínyi téri Ali pasa dzsámi, a piac mellett található Török ház is.

Zrínyi Miklós Múzeum

Elérhetőség:
Cím: 7900, Szigetvár Vár. u. 19.
Tel: 73/311-442
Nyitvatartás: Kedd - Vasárnap 900 - 1700

Szulejmán szultán dzsámija
Szulejmán szultán egykori dzsámija, 16. sz., átalakítva és későbbi toldalékkal Szigetvár, Vár. A dzsámi téglalap alaprajzú. Egykori felszerelésekhez tartozott a szószék is. A dzsámi Mekka felé néző oldalán látható a kőkeretben foglalt, valamikor csempével borított, stalaktit boltozatú imafülke, az úgynevezett mohrab. A templomnak karzata is volt, amelyet napjaikra újra felállítottak. A dzsáminak elsőrendű akusztikája van, kitűnő hangversenyterem. A dzsámit L alakban folyosó veszi körül, melynek délkeleti oldalán szintén van egy mohrab fülke. Az északnyugati oldalon csatlakozik a dzsámihoz a lapos török téglából falazott, szabályos 14-szög alakú minaret, mely négyzet alakú lábazaton áll. Hajdan 110 csigalépcső vezetett fel a körerkélyre. Jelenleg 35 darab tölgyfa lépcsője van. A XVIII. században minaret nagy része leomlott, valószínűleg villámcsapás érte.

Zrínyi Miklós hadvezér lovas szobra
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, belső vár udvara

A szobor a belső vár udvarán található 1968. szeptember 8-án avatták fel. A szobrot Somogy József Kossuth díjas szobrászművész készítette.Zrínyi Miklós várkapitány hősi halálának emlékoszlopa

Elérhetőség: 7900 Szigetvár, a belső vár hídja

1966. szeptember 10- én avatták fel, az emlékművet, melyet Erdei Ferenc építész készített. Az emlékoszlop a Belső vár hídja előtt található a kirohanás helyén. (Zrínyi kirohanása)Szigetvári Hősök emlék-keresztje
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, a vár északi oldala

Az emlékmű egy rövid sétával közelíthető meg a vár hátsó kapujával szemben található sétányon. Az emlékmű készítője Szatyor Győző, 1996-ban avatták fel. Története az elmondások szerint a következő: egy idős helybéli asszonyka egyszer álmot látott, melyben a hősök arra kérték, állíttasson nékik keresztet. Az asszonyka ezt saját költségén megvalósította, és ezek után megszűntek a betegségei, azóta is jó egészségnek örvend. A környező nyírfák azonban mind elszáradtak, ezek ma is láthatóak.

Tinódi Latos Sebestyén szobra
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, a vár főkapuja

Tinódi Lantos Sebestyén, költő, zeneszerző, énekmondó (1515-1556), 1541-ig Török Bálint lantos deákjaként élt Szigetváron. Szobrát a vár főkapujánál találhatjuk, Kiss István Kossuth díjas szobrászművész munkáját 1967. szeptember 10-én avatták fel. A szobor a Városi Kórház parkjának előterében található. Készítője Makrisz Agamemnon. 1996-ban avatták fel.
Ali pasa dzsámija
Elérhetőség: 7900 Szigetvár Zrínyi tér 9. - Tel: (30) 947-7287

Ali pasa dzsámija, 1588-1589 Szigetvár, Zrínyi tér 9. Az Ali pasa dzsámi, mai néven Szent Rókus templom, a Zrínyi téren található. A dzsámi 1588-89-ben épült tölgyfacölöpökre. A törökök kiűzését követően a római katolikus plébániatemplommá alakították át, majd 1788-ban a Szent Rókus tiszteletére szentelték fel. Az átalakításkor eltüntették az imafülkét, elbontották Ali pasa sírkápolnáját, és előcsarnokkal, karzattal, szentéllyel bővítették. A dzsámi előterét barokk torony foglalta el. Alaprajza négyzet alakú, ablakai és ajtói szamárhátívesek, a sarkokban stalaktit díszítés látható. A kupolát Dorffmeister István freskója díszíti, amely 1788-ban, a visszavétel 100. évfordulójára készült el. A freskón két témát örökített meg a festő, Zrínyi és Szulejmán halálát, vagyis a vár elestét, és a vár visszavételét.

Török kori lakóház
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, Bástya u. 3.
Nyitva tartás: Hétfő-kedd: szünnap
Szerda-szombat: 1000 - 1600
Vasárnap: 1000 - 1400

A Török-házban található múzeum állandó kiállításának címe: Szigetvár a török korban.Török - Magyar Barátság park
Elérhetőség: 7900 Szigetvár

A török állam közreműködésével 1996-ban kialakított parkban áll Zrínyi Miklós és Szulejmán National Flag of HungaryNational Flag of Turkeyszultán portészobra, Metin Jurdanur alkotása, az itt elhunyt török uralkodó jelképes nyughelye előtt. Szulejmán szultán mauzóleuma eredetileg a közelben lévő barokk templom helyén állt. Az egykori palánkkal körülvett erősség mauzóleumában (türbéjében) temették el az 1566-os ostrom idején elhunyt szultán szívét és belső részeit, testét pedig bebalzsamozva, a róla elnevezett isztambuli dzsámi díszes türbéjébe vitték. Szulejmán 1520-ban került a birodalom élére és uralkodott 1566-ig Szigetvárnál bekövetkezett haláláig. A török állam az ő uralma alatt ért hatalma tetőpontjára. I. Ferenc francia királlyal szövetségben a Habsburgok hatalmának megdöntésére törekedett, amikor Bécs ellen háromszor, Magyarországra hétszer vezette személyesen seregeit. Kiváló államférfi, művelt, több nyelven beszélő, költői tehetséggel is megáldott nagy hadvezér és diplomata volt. A világ legjelentősebb jogalkotói között tartják számon, nem véletlenül kapta a"törvényhozó"melléknevet.
Evlia Cselebi török utazó leírásából tudjuk, hogy Szulejmán szultán türbéje márványból készült. Említi, hogy az 1664-es téli hadjárat alkalmával Zrínyi, a költő katonái a türbét védő erősséget felégették, de tiszteletben tartották a sírhelyet, amely addigra jelentős mohamedán zarándokhellyé vált. A pompás türbét 1693-ban egy osztrák katonatiszt romboltatta le. Közelében található a Török- Magyar Barátság park. E park helyén állt az 1566. évi ostrom idején a török szultán sátra.

Képek a parkról
          Szulejmán emléke                      A két vezér                              Kapu

                    Vezérek                                           Kút                             A két ellenfél


Zrínyi Miklós, a költő szobra

Elérhetőség: 7900 Szigetvár, belváros

A szobor a belvárosban lévő parkban található, 1964-ben a költő halálának 300. évfordulóján avatták fel. A szobrot Horvai János készítette.
Országalma szökőkút
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc téren lévő park

A belvároshoz közel, a Deák Ferenc téren lévő parkban, 2000. augusztus 20-án került átadásra az Országalma szökőkút. A kompozíciót Faragó Vilmos keramikus készítette.Zsolnai ivókút
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér

Az ivókút a Zrínyi tér melletti Rókus közben található. Készítője Vajda László. 2000. Augusztus 20-án avatták fel.Oroszlán szobor
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér

Oroszlán szobor - Panda fagyizó
A Gerendai István által elkészített szobor Szigetvár főterén található. 1878-ban Szigetvár és a térség adakozásából épült. Magyarországon a legrégibb Zrínyi emlékmű. A vörös márvány talapzaton álló oroszlán a török félholdas zászlót tapossa. Az oroszlán szimbólum megtalálható Szigetvár címerében is, ahol két oroszlán jelképezi a szultán és Zrínyi harcát és halálát.
A szobor talapzatán Vörösmarty Mihály epigrammája olvasható.
PANDA fagyizó Szigetváron Egyedülálló, fenomenális gasztronómiai élményben lesz része! A panda fagyizó tulajdonosa, Totyó és Marika, szeretettel várja vendégeinket. 7900 Szigetvár Zrinyi tér 12. Szolid árak! Fagyi, kávé, hókristály, üdítők.


Wellness, egészség
Elérhetőség: 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén u.23.

Tel: 73-514-014, 73-311-622

Nyitva tartás szezonban: keddtől vasárnapig: 09.00 - 19.00
Nyitva tartás szezonon kívül: keddtől vasárnapig: 09.00 - 17.00

Termál és gyógyfürdő
A meghatározott hőfoknál melegebb, a föld mélyéből feltörő vagy mesterségesen felhozott vizeket nevezik termálvíznek. Ez az érték Európában 20 °C. Magyarországon tekintettel a kedvező geológiai adottságokra azok a vizek minősülnek termálvíznek, amelyeknek hőmérséklete eléri, vagy meghaladja
a 30 °C - t.
Medencék száma: 5 db. Komplex gyógy szolgáltatások.

A csupán strandolni vágyóknak is kellemes, nyugodt időtöltésre nyújt lehetőséget a tiszta, szép fekvésű fürdő. A fedett medence mellett egy gyermek- és egy úszómedence is van.

Javallatok:
1. Mozgásszervi megbetegedések ízületek kopásos (degeneratív) betegségei v csontritkulás
2. Emésztőrendszeri és anyagcsere megbetegedések
3. Hormonális és idegrendszeri megbetegedések

Jellemzők:
   Gyógyvíz/gáz ásványi összetétele: Alkalikus, Kloridos
   Gyógyászati javallatok: Csontrendszer betegségei, Mozgásszervi betegségek,
      Utókezelések, rekreáció, gyógytorna, gyógymasszázs
   Gyógyászati szolgáltatás: Kádfürdő, Masszázs, Medencefürdő, Orvosi masszázs,
      Víz alatti sugármasszázs (tangentor)

Medencék száma: 3
Típusa      Jellege          Hőfoka          Száma    
gyógymedence fedett 36 1
úszómedence 24-26 1
   gyermekmedence    30 1

Gyógyfürdő, Szigetvár